NOSQL - Firebase

Ionic ve Reactnative için sürekli kullandığım tek NOSQL diyebiliriz.